Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Xướng họa Hương Thu

Bài xướng: Hương thu

                                 Tác giả Trần Thân Mộc


Gió thu cách mạng ngát trời hương
Ngày trẻ hương bay, thu tựu trường
Nay tuổi vào thu, hương lại toả
Hương thu thắm đượm nét thân thương.


Bài họa: Hương sắc thu
                                Tác giả Lê Thị Thái

Thu về man mát dịu mùi hương
Hương sắc thu sang trẻ đến trường
Thu tặng tuổi già hương quả ngọt
Hương thu đầy ắp mãi yêu thương.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét