Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Mẹ Suốt và dòng Nhật lệ


Chỉ nghe tên em mà đã yêu em tha thiết
Được gặp em rồi , càng tha thiết yêu em
Chiều hôm nay biển lặng sông êm
Em thật hiền-cô gái mang tên dòng sông Nhật Lệ
Chiều Quảng Bình hôm nay gặp em rồi,
Sao vẫn bồi hồi đến thế
Chuyện những chuyến đò đ ầy bộ đội qua sông
Người chở đò một Bà Mẹ anh hùng
Cả đất nước đều biết tên Mẹ Suốt
Lịch sử sang trang chúng con đang tiếp bước
Mẹ kính yêu trong truyền thống kiên cường.


Quảng Bình, tháng 6 – 1999

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét