Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Thuận là thành công.

Kính tặng : Khu điều dưỡng Thương Binh Thuận Thành- Bắc Ninh.

Thuận vợ thuận chồng, biển đông tát cạn
Thuận bè, thuận bạn tát cạn biển đông
Nơi đây thành vợ thành chồng
Thuận tình đồng chí, sống chung một nhà
Cùng nhau hát một bài ca
Thuận tình, thuận nghĩa ắt là thành công.

                                                                  27-7-2005.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét