Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Nhớ quê


Em là con gái xứ Đoài*
Đi xa mà vẫn nhớ hoài quê Cha
Đường Lâm- Chùa Mía- Cây đa
Cổng làng rộng mở người ra người vào
Giếng trong nước mát ngọt ngào

                                             Chè lam, kẹo bột nao nao lòng người
Làng trên, xóm dưới đẹp tươi
Đá ong nhà cổ tiếng cười râm ran**
Tự hào tên phố tên làng
Hai Vua tài đức âm vang một thời***
Quê hương  yêu dấu tuyệt vời
Em luôn ghi nhớ đời đời trong tim.

                                                                            Hà nội,  tháng 4-2010

-------------------------
*Tác giả quê ở Đường Lâm, Tùng Thiện, Sơn Tây.
 **Đường Lâm có 956 ngôi nhà truyền thống, trong đó các làng Đông sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh lần lượt có 441, 350 và 165 nhà. Có nhiều ngôi nhà dược xây dựng từ rất lâu ( năm 1649, 1703, 1850)
*** Đây là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân như Vua Ngô Quyền,Bố cái Đại Vương Phùng Hưng, Thám hoa Giang Văn minh,Khâm sai đại thần. Bộ trưởng Bộ nội vụ, Phó thủ tướng Phan Kế Toại, Thám hoa Kiều Mậu Vân, chính vì vậy  Đường lâm còn được gọi  là đât Hai vua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét