Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Đàn Ông - Đàn BàĐàn ông

Trên đời nếu chẳng có đàn ông
Phận gái lấy chi để kết chồng
               Chắc hẳn nguồn thương thôi cháy bỏng
     Đâu ra "Bống quý " để ôm bồng
Dù ngàn vẻ đẹp ai thèm ngắm
Dẫu vạn đồ ngon tự ngó trông
Như thế còn đâu là hạnh phúc
   Hỏi rằng nam giới có cần không
                      2/2014

                Vũ Đức Vân 

 

Bài họa : Đàn Bà.


Có mấy vần thơ gửi các Ông
       Nếu không có Gái lấy làm Chồng
     Bao giờ Ông được lên thành Bố?
    Để được yêu Con, được bế bồng
                                                         Tướng mạo oai phong ai để ý
Tiền tài đầy túi chẳng ai trông
             Rèm buông lạnh lẽo phòng đơn  chiếc
  Hãy hỏi Đàn Bà giá trị không?

                        7-2014.

                     Lê Thị Thái