Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

nhà thơ Lê Thị Thái và các giải thưởng

Tác giả Lê Thị Thái cùng các học sinh của thầy giáo Nguyễn Đăng Khanh - Tại Thị xã Sơn Tây, Tp Hà Nội


Giải nhất cắm hoa Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc nữ công Bộ LĐTBXH tổ chức 2000


 Giải nhất lời bình: Hòa bình cho toàn nhân loại- Hội LHPN Việt Nam tổ chức 2/3/2001

Huy chương bạc ngâm thơ: Từ lòng anh 19/5/1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét