Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Gần xa thắm tình

Yêu mến tặng khoá 15 Nhà máy CKTHĐHN
nhân chuyến gặp gỡ các gia đình anh chị, các bạn
tại khu du lịch Ao Vua
Từ năm sáu bẩy ( 1967) đến nay*
Người còn, người mất đổi thay rất nhiều
Khoá Mười lăm ( 15) mãi thương yêu
Tình thương đồng nghiệp sớm chiều nhớ mong
Xa xôi cách biệt đôi dòng
Sông Công – Hà Nội, lòng vòng tỉnh xa**
Vẫn tình bè bạn thiết tha
Nối vòng tay lớn, dẫu xa vẫn gần
Hôm nay đã mấy mươi xuân***
Hãy cùng gìn giữ tình thân chúng mình
Khoá Mười lăm đẹp lung linh
Gần xa nhớ mãi thắm tình bạn ơi.
*Tháng 8 – 1967 (Là khoá 15 NMCKTHĐ)
**Có một số gia đình hiện đang sinh sống trên khu công nghiệp Sông công, các Tỉnh.
*** Người ít tuổi nhất cũng trên 60 tuổi.
 Ao Vua Ba Vì Hà Nội ngày 21-8-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét