Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Nghĩ xa nghĩ gần.

Bây giờ sao lắm "Nhà thơ"
Để cho thiên hạ thờ ơ quá nhiều
Thơ hay thì có bao nhiêu?
Dở thì lắm lắm ra chiều khó ưa
Đọc thơ cảm thấy "bằng thừa"
Có phần bôi bác chẳng ưa còn cười
Lại còn kê kích tơi bời
Vào nhà nhắc nhở : " xin mời bỏ thơ"
"Bỏ dép" có tự bao giờ
"Bỏ thơ" ở lại bất ngờ quá ta
Xin vài câu chữ nôm na
Làm thơ cũng phải nghĩ xa nghĩ gần.*
* Tự nhắc bản thân mỗi khi cầm bút để chất lượng
bài thơ được nâng cao .
Tháng 5 -2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét