Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Mong gặp bạn (Cảm tác của Hồ Quốc Chân khi đọc bài nhớ quê của Lê Thị Thái)

Bạn ở tuy xa, cảm thấy gần
Vì chưng trọng nghĩa , quý tình thân
Ngày đêm chẳng nhạt hình quê mẹ
Năm tháng không mờ đức cố nhân
Nhớ lắm người xưa mong gặp lại
thương nhiều bạn cũ ước về gần
tuổi cao bút lực còn sung mãn
Giá thử dáng kiều vẫn thắm xuân
             12-12-2012.
           Hồ Quốc Chân.

                      Nét xuân.
 (Cảm tác  với bài : Mong gặp bạn của Hồ Quốc Chân) 
Cứ nghĩ là xa nhưng thật gần
Bởi thơ kết nối lại thêm thân
Miệt mài phấn đấu nay thành đạt
Rèn rũa trưởng thành đáng chữ nhân
Chưa gặp lần nào sao chẳng lạ
Hẹn ngày hội tụ sẽ về gần
Thi huynh, thi hữu luôn tươi trẻ
Dâng tặng cho đời một nét xuân.
                   20-12-2012
                  Lê Thị Thái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét